ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

SET : DTCENT
เปลียนแปลง

0.05

%เปลียนแปลง

4.42

ปรับปรุงเมื่อ 23 ก.ค. 2567 12:48
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

915,970

ราคาเปิด

1.12

ราคาล่าสุด

1.18

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1.18 / 100

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1.17 / 28,600

วันก่อนหน้า

1.13

ปรับปรุงเมื่อ 23 ก.ค. 2567 12:48