โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1.นาย ทศพล คุณะเพิ่มศิริ310,907,68824.81
2.น.ส. จิราพร ลายลักษณ์290,234,15223.16
3.YAZAKI ENERGY SYSTEM CORPORATION168,480,00013.44
4.บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด140,400,00011.20
5.นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร25,423,6002.03
6.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด25,349,4362.02
7.นาย ชาญ ลายลักษณ์6,515,0800.52
8.น.ส. ปันทยา คุณะเพิ่มศิริ6,242,0800.50
9.นาย ณรงค์ชัย จิรัฐิติภัทร์6,240,0000.50
10.นาย วัลลภ พงศ์เนตรวิไล5,800,0000.46

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567